AIC — Що це таке

AIC — Що це таке

АІС «Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів» - це сукупність адміністративних, економічних, математичних методів обчислювальної та організаційної техніки, засобів зв'язку, що дозволяють ефективно керувати фінансовою системою. Така комплексна система спрямована на здійснення фінансових розрахунків щодо складання та виконання бюджетів в умовах широкого використання економіко-математичних методів. Однак можливості АІС не можна перебільшувати, вони не безмежні, оскільки є ще такі завдання щодо управління фінансами, які не піддаються формалізації, тобто. їх не можна вирішити за допомогою комп'ютера, вони потребують досвіду працівників фінансових органів, традиційних методів їхньої роботи. Загальне управління фінансами здійснюють вищі органи влади та управління.

АІС «Місцеві бюджети рівня міста, району» пропонують якісно новий крок у вдосконаленні управління економікою, управління фінансами. З метою підвищення ефективності їх функціонування вживаються заходи щодо розробки, які обслуговують управління фінансами.

Основні перспективи АІС:

  • Комп'ютеризація економічних служб;
  • Глобальна комп'ютеризація у вигляді створення широкої системи АІС дозволить здійснити створення повністю закінченої системи АІС «Місцеві бюджети рівня села, селища»;
  • Інтеграція IT-рішення з інформаційними системами, що надають фактичні дані;
  • Гнучкість IT рішення, можливість оперативного внесення змін.

Сьогодні АІС стає невід'ємним елементом структури фінансових органів, інших структур управління фінансами, сприяє кращому, ефективнішому функціонуванню фінансів. Компетентне управління фінансами працівниками фінансових органів неможливе без їх інформаційного обслуговування на основі застосування автоматизованих систем фінансових розрахунків та управління фінансами.

Верх