Особливості реєстрації дітей-переселенців та оформлення заяви про виплати

Особливості реєстрації дітей-переселенців та оформлення заяви про виплати

У період широкомасштабної збройної агресії Росії проти України актуальним є питання надання допомоги тим людям, котрі були вимушені покинути свої домівки через загрозу їхньому життю та здоров’ю. Державна допомога таким особам реалізується через систему соціальної підтримки внутрішньо переміщеним особам.

Внутрішньо переміщеною особою, згідно зі статтею 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Якщо особа молодше 14 років, то для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи її законний представник звертається із заявою про взяття на облік за спеціальною формою  до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад.

Водночас заяву про взяття на облік малолітньої дитини, яка є дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, для отримання довідки подає від її імені:

- у разі влаштування до дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей на повне державне забезпечення - керівник відповідного закладу;

- у разі влаштування в сім’ю громадян під опіку, піклування, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу - законний представник (один з опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів). Зауважимо, що у разі якщо малолітня дитина прибула без супроводження законного представника або родича, то відповідну заяву подає від імені дитини представник органу опіки та піклування за місцем перебування такої дитини.

Якщо особа старше 14 років, то для отримання цієї довідки вона звертається особисто.

            У період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», внутрішньо переміщена особа для отримання довідки може звернутися до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг.

Заява про взяття на облік повинна містити таку інформацію про заявника:

 1. прізвище, ім’я та по батькові;
 2. громадянство;
 3. дата та місце народження;
 4. стать;
 5. відомості про малолітніх, неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом з ним (у разі необхідності);
 6. відомості про законних представників, які супроводжують малолітню дитину, недієздатних осіб або осіб, дієздатність яких обмежена, та родичів (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько, вітчим, мачуха, в яких проживає (перебуває) дитина);
 7. відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання;
 8. адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та контактний номер телефону;
 9. обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;
 10. відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби;
 11. відомості про наявність інвалідності та потребу в технічних та інших засобах реабілітації;
 12. відомості про місце навчання/виховання дитини (найменування закладу);
 13. відомості про працевлаштування, освіту, спеціалізацію за професійною освітою, посаду, професію.

Також ця заява за наявності технічної можливості може подаватися через Єдиний державний вебпортал електронних послуг Дія. Електронну довідку малолітньої дитини, недієздатної особи або особи, дієздатність якої обмежена, може оформити законний представник або родич (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько, вітчим, мачуха, в яких проживає (перебуває) дитина). 

Під час подання заяви про взяття на облік заявник повинен пред’явити один із таких документів:

 1. Документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 2. Документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;
 3. Свідоцтво про народження дитини.

У разі подання заяви про взяття на облік законним представником особи, від імені якої подається заява, додатково подаються:

документ, що посвідчує особу законного представника;

документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);

у разі потреби - свідоцтво про народження дитини.

У разі подання заяви про взяття на облік малолітньої дитини іншою уповноваженою особою, зазначеною у Порядку, додатково подаються:

документ, що посвідчує особу заявника;

документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною та заявником;

документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей, в якому дитина перебуває на повному державному забезпеченні, та документ, що підтверджує факт зарахування дитини до такого закладу.

Якщо в документі законного представника дитини присутня відмітка про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України або в районі проведення бойових дій (такі адміністративно-територіальні одиниці зазначені у Переліку, який постійно оновлюється), довідка внутрішньо переміщеної особи видається заявнику в день подачі заяви.

Якщо така відмітка відсутня, то заявник надає докази, що підтверджують факт проживання на цій території. Такими доказами можуть бути:

- військовий квиток з відомостями про проходження військової служби;

- трудова книжка з записами про трудову діяльність;

- документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;

- рішення державної адміністрації, виконавчого органу міської чи районної ради про влаштування дитини до дитячого закладу, в прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;

- фотографії чи відеозаписи;

- медичні та інші документи.

У разі виконання усіх зазначених вимог особа отримує довідку про перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб. Якщо відомостей  недостатньо для підтвердження факту проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, заявнику може бути відмовлено у видачі довідки.

            Рішення про відмову у видачі довідки з обов’язковим зазначенням підстав для відмови, підписане керівником уповноваженого органу, видається заявнику не пізніше ніж через 15 робочих днів після подання заяви про взяття на облік.

 

            У зв’язку з вимушеною зміною місця проживання через російську агресію такі особи можуть претендувати на отримання грошової допомоги.

Щоб отримати допомогу на проживання, треба подати заяву за спеціальною формою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад, уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг. 

У відповідній заяві зазначаються такі дані про особу:

 1. прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) заявника;
 2. реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 3. дата народження;
 4. відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, звідки перемістилася особа;
 5. адреса місця, куди перемістилася особа, та контактний номер телефону;
 6. номер поточного рахунка із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги «єПідтримка» або номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) заявника для виплати допомоги;
 7. наявність статусу особи з інвалідністю;
 8. відомості про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із ВПО (інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з батьків).

            Допомога внутрішньо переміщеним особам, які звернулися за її наданням до 30 квітня 2022 р. включно, надається починаючи з березня 2022 року.

Допомогу автоматично, без додаткового звернення, отримають також внутрішньо переміщені особи, які станом на 1 березня 2022 року отримували щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 року № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»

Допомога надається у таких розмірах:

- для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень на місяць;

- для інших осіб – 2000 гривень на місяць.

Виплата допомоги здійснюється щомісячно з місяця звернення до квітня 2022 року включно на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Допомога внутрішньо переміщеним особам, які звернулися за її наданням до 30 квітня 2022 року включно, надається починаючи з березня 2022 року.

            Починаючи з травня 2022 року допомога надається тим переселенцям, які:

            - перемістилися з тимчасово окупованої території Криму, території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), а також тим особам, 

            - у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, або за умови подання документального підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.

 Підготовлено в громадській приймальні УГСПЛ у м. Суми

 

Верх